Y Noson Gymreig

Tuesday 10 May 2022, 7:30pm, Hen Ysgoldy'r Eglwys (Old Church Rooms)

Tocynnau £4 gan Allan Cook 2084 3176.

Catrin o Ferain. Sgwrs gan Gwynn Mathews.

Merch o Sir Ddinbych oedd Catrin, a hi yn sicr oedd Cymraes enwocaf cyfnod Elisabeth I. Sail ei henwogrwydd oedd ei pherthynas gwaed â’r frenhines. Bu’n weddw dair gwaith, a bu ganddi bedwar gwr – bob un ohonynt yn ddynion dylanwadol – a chafodd blant gyda’r tri cyntaf.

Fel canlyniad cafodd yr enw ‘Catrin Mam Cymru’. Bu hi a’i theulu yn agos ar rai o ddigwyddiadau mwayaf cyffrous yr oes.