Noson Gymreig 2 – Y Gwcw

Friday 17 May 2019, 7:30pm, Neuadd y Pentre, Morganstown.

Nos Wener 17 Mai am 7.30 o.g.

Y Gwcw –

Bydd Cwmni Cwm Ni, Caerffili, yn ymweld â  Morganstown nos Wener, 17eg o Fai i gyflwyno eu cynhyrchiad diweddaraf.  Eleni maent yn mentro ar y gomedi “Y Gwcw” mewn gyfieithwyd gan Ben Jones. Hon yw’r noson y bydd beirniaid cystadleuaeth actio drama fer Eisteddfod Genedlaethol, Llanrwst,yn dod atom i gynnal rhagbrawf.

Tocynnau £4 gan Allan Cook 2084 3176